[1]
CZYŻEWSKI, J. 2008. AKADEMICKIE KOŁO MISJOLOGICZNE W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 i 2007/2008. Annales Missiologici Posnanienses. 16 (grudz. 2008), 254-257.