[1]
ZAJĄC, P. 2010. Codex historicus i codzienność misji w Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk) w arktycznej Kanadzie, 1912-1917. Annales Missiologici Posnanienses. 17 (grudz. 2010), 25-50. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.03.