[1]
SZYMCZYCHA, K. 2010. Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II oraz w liście kardynała Francisa Arinze. Annales Missiologici Posnanienses. 17 (grudz. 2010), 71-87. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.05.