[1]
PWKO, A.M. 2010. Dialog religijny chrześcijan i muzułmanów w Polsce. Instytucje kościelne działające na rzecz porozumienia międzyreligijnego. Annales Missiologici Posnanienses. 17, (grudz. 2010), 137–150. DOI:https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.10.