[1]
SNELA, M. 2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLERYCKIEGO KOŁA MISYJNEGO W ARCYBISKUPIM SEMINARIUM DUCHOWNYM W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009. Annales Missiologici Posnanienses. 17 (grudz. 2010), 194-196.