(1)
Wrzos, M. Modele Pomocy Misjom Na Podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” W Perspektywie 25 Lat (1992-2017) W świetle Dokumentacji źródłowej Oraz Jej periodyków. 10.14746/amp 1, 135-154.