(1)
Mich, K. A. Ruch Misyjny wśród młodzieży Akademickiej W Okresie międzywojennym W ówczesnej Refleksji Teologicznej. 10.14746/amp 1, 115-133.