(1)
Puchała, K. Dwanaście Lat Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. 10.14746/amp 2014, 19, 227-232.