(1)
Lemekh, P.; Osadnik, P. Chrystianizacja Europy. Kościół Na przełomie I I II tysiąclecia. Instytut Historii Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, 25-26 września 2014. 10.14746/amp 2014, 19, 271-276.