(1)
Krauze, Ɓukasz. Misja Ewangelisty W Protestantyzmie Anglosaskim. 10.14746/amp 2019, 121-132.