(1)
Grzegorz Adamiak. Kościół Katolicki Na Islandii Do Roku 1264. 10.14746/amp 2019, 41-57.