(1)
Zofia Kaczmarek. Misyjny Wymiar duchowości Świętej Teresy Od Dzieciątka Jezus. 10.14746/amp 2019, 24, 75-83.