(1)
Zborowski, M. Siedem Cech charakteryzujących Nową Ewangelizację. 10.14746/amp 2020, 25, 57-69.