(1)
Jastrzębowska, M. Józefitki Na Ukrainie. 10.14746/amp 2012, 209-216.