(1)
Adamiak, G. Inspiracje Dla Misyjnej działalności Kościoła W Encyklikach Benedykta XVI. 10.14746/amp 2021, 26, 41-59.