(1)
Nellas, S. Przekształcanie głosów osób Wykluczonych Z Globalnego świata. 10.14746/amp 2023, 28, 7-28.