(1)
Różański, J. Nowe Czasopismo Naukowe: Libertas Religiosa. Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej. T. 1 (2022). Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej W Warszawie. 10.14746/amp 2023, 28, 91-96.