(1)
Piasecki, P. Misjonarze męczennicy a wolność Religijna, Warszawa 2023 (ss. 186, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW W Warszawie). 10.14746/amp 2023, 28, 97-99.