(1)
Rehlis, N. Praca Lekarska Dr Wandy Błeńskiej Jako przykład Holistycznego podejścia Do Pacjenta. 10.14746/amp 2015, 20, 45-52.