(1)
Pawłowski, Z. Pomoc Dla Misyjnych ośrodków Medycznych Na Tle Globalnej Ochrony Zdrowia. 10.14746/amp 2015, 55-69.