(1)
Duda, J. Prawda Jako Fundament Nauczania Misyjnego W Protreptikos Klemensa Aleksandryjskiego. 10.14746/amp 2015, 137-149.