(1)
Lendzion, K. Prawo Dzieci Do Edukacji a jakość Nauczania W Afryce Subsaharyjskiej Na przykładzie Madagaskaru. 10.14746/amp 2016, 21, 169-182.