(1)
Danieluk, R. Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja I Recepcja Dzieł Architektury Na przykładzie świątyń Jezuickich Ameryki Południowej Okresu Kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. 10.14746/amp 2016, 21, 221-224.