(1)
KLUJ, W. Duchowość Misyjna. Między „Ad gentes" A „Redemptoris missio". 10.14746/amp 2007, 19-36.