(1)
BASAŁAJ, M. Misje W Nauczaniu papieży Benedykta XV I Piusa XI. 10.14746/amp 2008, 55-68.