(1)
ATŁAS, T. Posługa I współpraca Misyjna W świetle Encykliki Deus Caritas Est. 10.14746/amp 2008, 16, 69-76.