(1)
DZIEWULSKA, K. Mariusz Berko, NIEKOCHANE DZIECI BOGA, Warszawa, Oficyna Wydawnicza „VOCATIO” 2006, Ss. 102. 10.14746/amp 2008, 16, 261-263.