(1)
PAWŁOWSKI, Z. Światowa Organizacja Zdrowia I Opieka Medyczna Sprawowana Przez Instytucje Religijne W 30 Lat Po Deklaracji W Ałma Ata. 10.14746/amp 2010, 17-23.