(1)
SZYMCZYCHA, K. Dialog Z Tradycyjnymi Religiami Afryki W Nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II Oraz W liście kardynała Francisa Arinze. 10.14746/amp 2010, 71-87.