Wrzos, M. (1). Modele pomocy misjom na podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w perspektywie 25 lat (1992-2017) w świetle dokumentacji źródłowej oraz jej periodyków. Annales Missiologici Posnanienses, (22), 135-154. https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.10