Mich, K. A. (1). Ruch misyjny wśród młodzieży akademickiej w okresie międzywojennym w ówczesnej refleksji teologicznej. Annales Missiologici Posnanienses, (22), 115-133. https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.9