Jabłoński, F. (1). VI Generalne Zebranie Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickich Misjologów – Tajlandia (Pattaya), 10-15 lipca 2017 r. Annales Missiologici Posnanienses, (22), 173-176. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/11389