Mich, K. A. (1). Doświadczenie misyjne w Kibeho. Annales Missiologici Posnanienses, (22), 179-180. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/11392