Król, M. (2014). Udział Kościoła katolickiego we wprowadzaniu pokoju pomiędzy plemionami prowincji Southern Highlands w diecezji Mendi w Papui-Nowej Gwinei. Annales Missiologici Posnanienses, 19, 167–179. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.7