Miƛkowiec, A. (2014). Znaczenie kultury w dziele ewangelizacji. Annales Missiologici Posnanienses, (19), 181-201. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.8