Puchała, K. (2014). Dwanaście lat Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Annales Missiologici Posnanienses, (19), 227-232. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.10