Ząbek, M. (2014). Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfika ewangelizacji inkulturacyjnej grupy etnicznej Baganda na przykładzie diecezji Kasana-Luweero, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, ss. 304. Annales Missiologici Posnanienses, 19, 245–246. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.14