Lemekh, P., & Osadnik, P. (2014). Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 25-26 września 2014. Annales Missiologici Posnanienses, 19, 271–276. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/1551