Redemptoris Missio, F. P. H. (2014). Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w latach 2012-2014. Annales Missiologici Posnanienses, 19, 251–263. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/1566