Wrzos, M. (2019). Teologiczne i świeckie znaczenia pojęcia misje w polskich nowych mediach Ich przeobrażenia w czasie. Annales Missiologici Posnanienses, 23, 76–92. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.5