Krauze, Ɓukasz. (2019). Misja ewangelisty w protestantyzmie anglosaskim. Annales Missiologici Posnanienses, (23), 121-132. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.8