Iwanicka, B. (2019). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Jan Paweł II w Tajlandii”. Annales Missiologici Posnanienses, 23, 205–208. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/17312