Wachowiak, A. (2019). Sprawozdanie z sympozjum „Akademicki Ruch Misyjny. Wczoraj – dziś – jutro”. Annales Missiologici Posnanienses, 23, 209. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/17313