Grzegorz Adamiak. (2019). Kościół katolicki na Islandii do roku 1264. Annales Missiologici Posnanienses, (24), 41-57. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.3