Zofia Kaczmarek. (2019). Misyjny wymiar duchowości Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Annales Missiologici Posnanienses, 24, 75–83. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.5