Adamiak, G. (2020). Misyjne nauczanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. Annales Missiologici Posnanienses, (25), 35–56. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.3