Tomaszewski, J. (2020). Populizm religijno-polityczny Eva Moralesa wyzwaniem dla Kościoła katolickiego. Annales Missiologici Posnanienses, 25, 71–84. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.5