Zborowski, M. (2020). Siedem cech charakteryzujących nową ewangelizację. Annales Missiologici Posnanienses, 25, 57–69. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.4