Mrówka, A. (2020). Od ateizmu do teizmu poprzez krytykę „pięciu dróg” św. Tomasza w świetle myśli Antony’ego Flewa. Annales Missiologici Posnanienses, 25, 85–102. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.6