Nadstazik, L. (2020). Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej (AKM) w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019. Annales Missiologici Posnanienses, 25, 201–203. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/26424